Fixx iT | ICT Detachering & IT Consultancy

Google Tag Manager


Custom JavaScript tags using Google Tag Manager.

Google Tag Manager

Uneto-vni had de behoefte om gebruikersdata van ingelogde en niet-ingelogde gebruikers los van elkaar te analyseren. Om dit te realiseren is het userId report in Google Analytics ingeschakeld om deze vervolgens in de dataLayer via Google Tag Manager te vullen.

UserId report

Om beide gebruikersgroepen te splitsen heeft Fixx iT het userId geïmplementeerd. Hiervoor is een custom track ontwikkelt die ervoor zorgt dat op elke pagina clientside wordt gecontroleerd of een gebruiker wel of niet is ingelogd en, indien ingelogd, wat het klantrelatie nummer is. Op deze manier kan Uneto-vni de data van online en offline bronnen aan elkaar koppelen.

Iedere tag die in het vervolg is ontwikkeld is gekoppeld aan dit userId. Hierdoor wordt bij alle data continue onderscheidt gemaakt tussen ingelogde en niet-ingelogde gebruikers. In Google Analytics zijn daarvoor 3 views aangemaakt: alle websitegegevens, ingelogde en niet-ingelogde gebruikers.

Algemene tracking

Onder algemene tracking hebben wij geschaard:

Ledenzoeker

Uneto-vni wilde inzicht in hoe vaak de ledenzoeker wordt gebruikt en welke acties gebruikers uitvoeren op de ledenzoeker en of men zoekt op uitgebreid of normaal zoeken.

Hiervoor is een custom tag ontwikkeld die afvangt:

  • of iemand de ledenzoeker gebruikt (via een onbefore unload event);
  • als iemand de ledenzoeker gebruikt, of er dan ook een zoekopdracht werd gedaan;
  • als er een zoekopdracht is gedaan, of dit dan via uitgebreid of normaal zoeken was;
  • als er een zoekopdracht is gedaan, welke input velden werden er doorlopen.

Dit resulteert in het volgende Google Analytics rapport onder de categorie “Ledenzoeker”:

Indien een zoekopdracht, welke waardes zijn ingevuld:

Funnel en virtuele pageview

Om het aankoopproces te monitoren waarbij een pagina niet ververst is voor iedere fase in het aankoopproces een virtuele pageview ingericht. Tezamen zorgen zij ervoor dat de gebruiker het pad doorloopt en dat het doel in Google Analytics wordt bereikt.

Ook is de aanmeldprocedure meegenomen in het aankoopgedrag, aangezien dit gewenst was vanuit de opdrachtgever. Dit levert hen inzicht in personen die al zijn aangemeld en personen die ter plekke een nieuw account aanmaken, alvorens over te gaan tot koop.

Zoeken in rubrieken

Uneto-vni heeft verschillende zoekvelden om te zoeken binnen een specifieke rubriek. Om te meten binnen welke rubriek er wordt gezocht, vanaf welke pagina en met welke zoekterm heeft Fixx iT een custom track ontwikkeld. Om de zoekterm af te vangen is een custom JavaScript variabele toegevoegd. De waarde van deze variabele zijn vervolgens meegestuurd in de tag en dus in te zien in Google Analytics.

Zie Kennisgebieden - zoeken:

Zie: zoekresultaten standaard:

Zie inzicht per zoekterm:

Indien er geen zoekterm beschikbaar is, wordt “Geen zoekterm” aangegeven. Dit staat netter dan undefined.

Downloaden van documenten

Om te monitoren welke documenten er worden gedownload is er een custom JavaScript variabele gemaakt die controleert of het hier een document betreft anders dan een .html, .ascx of iets dergelijks. Vervolgens stuurt de tag naar Google Analytics het resultaat.

Daar wordt in de categorie downloads getoond om welke actie het gaat, opgedeeld naar categorie. De categorie DownloadButton is toegevoegd voor de pagina’s die niet eindigen op .pdf of iets dergelijks maar wel resulteren in een download (dit vanwege server-side rewrite rules).

Vervolgens kan per categorie worden ingezien welke URL het betreft:

Blogposts

Blogposts voor BI Professionals

Loading...

Geen resultaten gevonden